Biuro Rachunkowe MERDEA - ROZLICZANIE RYCZAŁTEM!

 

 

 

 

Stosujemy rozliczenie ryczałtowe w oparciu o średnią miesięczną liczbę dokumentów, stopień trudności oraz charakter działalności. Cena za usługi jest dostosowywana indywidualnie na spotkaniu. W przypadku gdy w danym miesiącu liczba dokumentów wzrośnie, nadal rozliczamy się według ryczałtu. Pomaga to ograniczyć niespodziewane wydatki.

 

Ustalona cena obejmuje zarówno bieżącą pracę księgową, sprawy kadrowo/płacowe, obsługę pracowników na umowę o pracę, umowy zlecenia i o dzieło. W ramach współpracy pomożemy w załatwianiu spraw w urzędzie skarbowym, ZUS czy bankach. Sporządzamy pisma oraz reprezentujemy Państwa w instytucjach, także w przypadku kontroli.

 

Zakres usług księgowych i podatkowych:


• Prowadzenie pełnej księgowości firm zgodnie z Ustawą o rachunkowości.
• Podatkowe księgi przychodów i rozchodów
• Rejestry VAT zakupu i sprzedaży
• Ewidencja środków trwałych oraz ewidencję wyposażenia
• Przygotowujemy roczne, kwartalne i miesięczne rozliczenia podatkowe
• Rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług

 

• Rozliczenia podatku VAT
• Rozliczenia ryczałtu
• Reprezentujemy firmy w Urzędzie Skarbowym i ZUS
• Składamy terminowo deklaracje miesięczne i kwartalne w Urzędzie SkarbowymZUS oraz innych urzędach
• Pomagamy w sporządzaniu wniosków kredytowych

 

Usługi w zakresie kadrowo – płacowym:


  

 

• Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych - umowy o pracę, umowy
zlecenia i o dzieło
• Obsługa zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi
przepisami ZUS
• Zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych
• Rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy pracowników
• Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy bez naruszania prawa
pracy
• Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy
• Rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS
• Sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i
podatników

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.